system_img

СИС Технология АД е водеща компания в областта на софтуерните технологии – консултации, проучаване, разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти, съчетано с предлагане на висококачествен специализиран хардуер.

ГЛАВНА ЦЕЛ на СИС Технология е утвърждаване имиджа на пазарен лидер в областта на системите за автоматизиране на търговски обекти, както и в областта на счетоводната отчетност и човешките ресурси. Наред с това компанията работи и по проекти, изискващи висока степен на надеждност при обработката на операции в реално време. За СИС Технология е предизвикателство всеки софтуерен проект независимо от областта на приложение, обема и сложността му. Разработването на нови теми е в паралел с непрекъснати подобрения и усъвършенствания на нашите продукти, съпроводени с проследяване и прогнозиране на потребителските нагласи и желания.

Промоции

SIS Technology
© 2011
Newsletter