Products and services

Show filters list

Aurora ERP система - Хранително-вкусова промишленост

Work in accordance with the General Data Protection Regulation requirements through the products of SIS Technology AD. Learn more here

Вие сте предприятие, преработващо млечни продукти, месни продукти, плодове или зеленчуци? Следователно оперирате в динамична среда с голяма конкуренция и силна държавна регулация.

За да сте успешни, Ви трябва предимство пред конкурентите и същевременно изрядна отчетност по отношение на институциите. Заради това, ние Ви предлагаме перфектното решение.

ERP Aurora е цялостна система, която обхваща бизнес процесите в предприятието и дава възможност те да бъдат правилно планирани, автоматизирани и оптимизирани. Системата е модулна и може да бъде внедрена поетапно, да бъдат обхванати част или всички бизнес процеси, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се под формата на софтуерни лицензи, които закупувате еднократно и под формата на месечна такса (SaaS – софтуер като услуга).

Един от най-бързо развиващите се и същевременно подлаган на най-силни регулации е секторът на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията, работещи в тази сфера са изправени през предизвикателствата да отговарят на редица изисквания, гарантиращи безопасността и качеството на произвежданата продукция. С нашата система не само ще можете да покриете всички нормативни изисквания, но и да оптимизирате Вашата дейност и да подобрите постиганите резултати.

Всяко производствено предприятие има своите специфични бизнес процеси. С ERP Aurora сме организирали производствата на различни видове продукти, някои от които са: