Products and services

Show filters list

Aurora ERP система - управление на склад

Work in accordance with the General Data Protection Regulation requirements through the products of SIS Technology AD. Learn more here

Управлявайте складовото си стопанство по най-добрия начин


ERP Aurora е цялостна система, която обхваща бизнес процесите в предприятието и дава възможност те да бъдат правилно планирани, автоматизирани и оптимизирани. Системата е модулна и може да бъде внедрена поетапно, да бъдат обхванати част или всички бизнес процеси, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се под формата на софтуерни лицензи, които закупувате еднократно или под формата на месечна такса (SaaS – софтуер като услуга).

С възможностите, които предлага ERP Aurora значително ще улесните и подобрите процесите в склада и Вашите работници ще работят по-бързо и с по-малко грешки. Бързата и лесна работа със складовия модул е само малка част от това, което предлагаме.

Ключови предимства

 • Намалявате времето за извършване на складови операции;
 • Съкращавате цикъла за изпълнение на поръчка;
 • Оптимизирате пространството в склада;
 • В реално време имате информация за наличностите и движението на стоково-материалните запаси;
 • Намалявате обема на бракуваните стоки и разходите чрез по-добро планиране на доставките;
 • Минимизирате възможностите за допускане на грешки.


 • Операторите в склада работят с предварително създадени шаблонни документи, което значително улеснява тяхната дейност, премахва нуждата от специфични познания от тяхна страна и изключват възможността за допускане на грешки.
 • Поддържате толкова на брой складове, отколкото имате нужда, при това от различен тип – стандартен склад, склад с локации, митнически склад. Надграждате лесно и във всеки един момент.
 • Независимо къде се намират Вашите обекти, можете да работите от всяка една точка на света. В реално време имате информация за всичко, свързано със стоково-материалните запаси както по отделните складове, така и в обобщен вид.
 • Всеки артикул разполага с картон, където можете да въведете различна информация, която го характеризира и да проследявате движенията, в които участва, наличността му по складове, партиди и др.
 • Информацията по доставка се въвежда еднократно в първичния документ, който се преобразува в последващите документ, с наследяване на всички необходими данни.
 • Ако работите с амбалаж, той ще бъде изписан автоматично от склада и проследен по клиенти.
 • Поддържаме и митнически склад, отговарящ на всички законови и нормативни изисквания. Стоката влиза и излиза от него с необходимите митнически документи и за Ваше улеснение се изчислява и цена, по която може да се заприходи в свободен склад.
 • Можете гъвкаво да управлявате складовите наличности и да резервирате стока за определени търговски кампании или за конкретни заявки на клиенти.
 • Чрез системата можете да разпечатвате различни видове етикети и да генерирате баркодове съдържащи информация за стоката, партидата и местонахождението на продукта, с което ще улесните значително дейността си и ще се предпазите от грешки.
 • Трудният и времеотнемащ процес при ревизия на стоково-материални запаси е максимално облекчен. Вероятността за грешки е сведена до минимум , а използването на мобилни устройства ще Ви спести и време, и ръчен труд.
 • За стоки, които се продават на дължина или брой сме разработили възможност да бъдат водени в две мерни единици, за да можете да бъдете максимално гъвкави спрямо клиентите си. Тези, които са на дължина могат да бъдат водени на ролки или барабани, които в последствие да бъдат разфасовани на малки ролки с различна дължина.
 • И за да се възползвате в максимална степен от всички възможности на системата, разполагате с широк набор от справки, чрез които да направите необходимите управленски анализи.


 • Работата с мобилни устройства помага да извършвате бързо и лесно операции по доставки, продажби, вътрешни движения между складове и ревизии.
 • Възлагате задачи на оператори на мобилни устройства, като те получават информация за вида и количеството на получаваната стока по конкретна заявка и мястото на всяка една от тях в склада, където трябва да бъде подредена. Проследявате в реално време извършената работа.
 • Възползвате се в максимална степен от възможностите, които баркод етикетите и тяхното използване носят.
 • И най-важното – Вашите служители са мобилни и вършат своята работа бързо, лесно и от всяка точка на склада.