Новини

3.04.2020 г.

Поради настоящата ситуация с вируса COVID-19 и необходимостта от ефективна дезинфекция на всички повърхности и техника, с които работим, обръщаме специално внимание на почистването на скенерите и мобилните устройства, произведени от Datalogic. Компанията предоставя необходимите инструкции за безопасното изпълнение на тази задача, без да се нарушават качествата на сканиращите устройства.


За дезинфекция повърхността на устройството, Datalogic препоръчва използването на един от следните два разтвора:


  • Изопропил Алхохол (70% разтвор минимум)
  • Битова белина (5-6% натриев хипохлорит) 1/2 чаша белина, разредена в 4 литра вода


И двете опции се препоръчват от Центъра за контрол и превенция на заболяванията като ефективни дезинфекционни разтвори.


Използвайте чиста хартиена кърпа, навлажнена с един от горепосочените разтвори за почистване и дезинфекция на прозореца за сканиране и останалите повърхности.


ВНИМАНИЕ!

НЕ пръскайте препаратите директно върху скенера!

НЕ използвайте абразивни почистващи препарати или абразивни средства за почистване на продуктите. Тежки химикали, дезинфектанти и почистващи препарати могат да причинят щети на работата при сканиране и претегляне!

Нашите партньори