Новини

7.12.2021 г.

Ще се подготвим заедно за годишно приключване с Horizon и ще отговорим на Вашите въпроси


Годишното приключване поражда редица казуси и въпроси и изправя пред сериозно предизвикателство всеки един специалист в управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата.

След като положихме началото на инициативата Horizon Club, имаме удоволствието да Ви поканим на следващия организиран от нас семинар на тема „Подготовка за годишно приключване с Horizon“. За да бъдем още по-полезни за Вас – нашите клиенти, сме поканили един от най-опитните специалисти в сферата на данъчното облагане и данъчния процес – проф. д-р Надя Костова. • Особености при дефиниране на понятията „работодател“, „трудово правоотношение“ и „основно трудово правоотношение“ и влиянието им върху изготвяне на справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ.
 • Определяне от работодателя на годишната данъчна основа и на годишния размер на данъка по ЗДДФЛ.
 • Издаване на служебна бележка за изплатен облагаем доход по трудови правоотношения и за удържан данък и задължителни осигурителни вноски и промени в режима на документиране на доходи от физически лица.
 • Някои особености при предоставяне от работодателите на информация в НАП за изплатени доходи по трудови правоотношения на местни ФЛ (справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ).
 • Някои особености при предоставяне на информация (справка по чл.73а, ал.5 и декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ) от работодатели/платци на доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки.
 • Някои особености при предоставяне от предприятия и самоосигуряващи се лица на информация в НАП за изплатени конкретни видове доходи на физически лица (справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ).
 • Корекции при допуснати грешки в справките по чл.73, ал.1 и чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ.

2. Ключови моменти при годишно изравняване в Horizon и настройки за 2022 година. Лектори: Дора Маркова и Иванка Стаменова


 • Въвеждане на данъчни облекчения за деца, дарения и доход от друг работодател. Годишно изравняване на данъка;
 • Експорт по чл.73.6 и 73.1 и възможности за импорт на данни от външен файл;
 • Провизиране на отпуски;
 • Корекция на неизползван платен отпуск за 2 години назад;
 • Залагане на полагаеми отпуски за 2022 година;
 • Настройки за 2022 година – календар, генериране на еталони за графици и др.;
 • Групова операция за създаване на допълнителни споразумения от 1.1.2022 година.

Заради настоящите изисквания за безопасност, семинарът ще се проведе онлайн, през системата на Zoom, на 16 Декември 2021 г. от 09:00 до 13:00 часа.

За повече информация ни пишете през контактната форма или се свържете с нашите консултанти.

Нашите партньори