Услуги

Над 70 специалисти в нашите офиси се грижат клиентите да бъдат максимално удовлетворени, като осигуряват компетентно консултиране и обслужване. Ние знаем, че всеки бизнес е уникален, затова отделяме нужното време и усилия, да вникнем в детайли в дейността и да идентифицираме най-точно нуждите на нашите клиенти.

Услугите, които предоставяме включват:

Абонаментно обслужване

Въпреки ежедневните ни усилия да подпомагаме бизнеса на клиентите си, работата с технологии предполага изникване на проблеми от различно естество, свързани с използването на софтуерните системи -  грешки, неправилно въведени и обработени данни и други.

За да осигурим спокойна и безпроблемна работа на Вашите служители, разполагаме с екип от специалисти, които са на разположение за съдействие чрез телефонна консултация, дистанционен достъп или на място при Вас.

Обхватът на услугата включва:

 • Осигуряване на call center 24/7 за нуждите на клиента;
 • Осигуряване на дежурни консултант-клиенти в почивните дни;
 • Кратки срокове на реакция, в зависимост от важността на засегнатия процес, и възстановяване на работоспособността на системите;
 • Консултации по използване на софуерните продукти и техническа помощ;
Разработка на програмни продукти

Разгледали сте портфолиото на СИС Технология, но не откривате решението, от което се нуждаете?

Не се колебайте да ни потърсите за консултация.

Компанията ни разполага с развоен екип, който изготвя по поръчка оригинални софтуерни продукти.

Обхватът на услугата включва:

 • Идеен проект и структура на системите;
 • Спецификация, доставка и инсталация на необходимия хардуер;
 • Изготвяне на оригинален софтуерен продукт;
 • Внедряване и изготвяне на подробна документация за работа със софтуерния продукт;
 • Обучение на клиентите;
 • Поддръжка на разработените системи.
Допълнително развитие на продукти

Динамиката в бизнес средата предизвиква непрекъсната промяна в бизнес процесите. За да бъдем адекватни, непрекъснато развиваме продуктите си в посока подобрение на функционалностите и разширяване обхвата на системите.

Обхватът на услугата включва:

 • Непрекъснато осъвременяване на продуктите – Release версии на всеки 3 месеца;
 • Имплементиране в софтуера на функционалност, обусловена от законови промени;
 • Имплементиране на новоразработена функционалност, подобряваща обслужването на бизнес процесите или автоматизираща нововъзникнали потребности;
 • Разработка на специфична функционалност, поискана от клиент;
Нашите партньори