+359 2 8025802 office@sistechnology.com

Система за управление на ваучери

Покажи списък с филтри

Промоция

Vouchers - генериране и управление на ваучери

Презентация

Описание

        Системата за управление на ваучери автоматизира дейностите, свързани с ваучери в търговската фирмата. Поддържа връзка с клубните карти и Front Office частта на търговска система POS Master чрез сървър. Достъпът до системата се извършва посредством потребители с различни права за четене и запис. Всяко действие в системата за управление на ваучери се отразява с хронология (транзакции), които са видими за всеки ваучер.

    Системата за управление на ваучери може да се комбинира със Системата за управление на клиентска лоялност, както и със Системата за управление на промоции.

Предимства

    Очакван ефект

  Посочените ефекти зависят в голяма степен от организацията на търговската верига или обект и могат да се разглеждат като индикативни – в редица случаи е наблюдаван значително по-голям ефект. От основно значение е готовността за по-радикална промяна в организацията, даваща възможност за разгръщане потенцила на веригата или обекта. Сам по себе си не самия софтуер, а подпомогнатата от него промяна в практиките и организацията са в основата на добрите резултати.


Източници на подобрения резултат

 • Потребителската кошница на клиентите, ползващи ваучери, е по-голяма;
 • Следене на поведението на различни групи клиенти и настройка на ценовото поведение спрямо техните реакции при обвързване със система за лоялност;
 • Насочване на потребителското търсене на лоялните клиенти към определени групи артикули;
 • Управляване и насочване на интересите на клиентите към залежали продукти, продукти с изтичащ срок на годност и към такива, за които сме постигнали отлични ценови условия;
 • Промоциите са не само ценови – със своето оформление те подтикват клиента да купи СЕГА предлагания микс с много трудно или невъзможно съпоставяне на цените с конкурентите;
 • При дългосрочно планиране на промоциите с ваучери се постигат по-добри цени от доставчиците;
 • Защита на клиентите от конкурентни посегателства.

  Технически изисквания

   


  Типове

  Типове ваучери

  • Предварително подготвени ваучери - Ваучерите са предварително разпечатани и регистрирани в системата; получават се при определени условия на касовото място;
  • Ваучери при активиране на клубна карта - Ваучерите са предварително разпечатани и регистрирани в системата; получават се при активиране на карта за лоялност накасата;
  • Ваучери срещу точки - Ваучерите се издават на касата при трансформация на натрупани точки или суми от системи за лоялност в сума за използване посредством ваучер;
  • Ваучери за специални клиенти - На специално избрани клиенти се изпращат предварително дефинирани персонифицирани ваучери посредством e-mail, поща и др;
  • Подарък ваучер (прогресивна) - Промоцията дефинира прагове, на база на които клиента, при достигане на определена сума на бона, получава подарък ваучер с определена стойност;
  • Подарък ваучер (закупена стока) - Промоцията дефинира група стоки, със съответно количество, като при закупуване на определеното количество от съответните стоки, клиента получава подарък ваучер с определен номинал;
  • Подарък ваучер (кампания) - Промоцията дефинира 2 групи стоки. В първата група "Издаване на ваучер", стоките се дефинират със съответно количество, като при закупуването на съответното количество се издава ваучер. Във втората група "Използване на ваучер" се дефинират стоките, за които ваучерът е валиден.

   Функционалност

       Глобалните настройки са свързани с генерирането на ваучери и по-специално образуването на кода на ваучера. В тях може да се задава префикс на кодовете на ваучери, които ще се генерират в системата, както и формат на баркода (на ваучера).

   Стандартни данни за промоцията -Име, начална дата, крайна дата, статус, код и текст за КБ, начален и краен час, поле за избор на дни от седмицата в които е валидна промоцията;

   Данни за ваучери - Поддържаните данни за ваучери са най-разнообразни по своя смисъл и могат основно да бъдат разделени на три групи: основни данни за ваучера; данни, свързани с връзката с клубни карти; данни, касаещи активиране на ваучери и плащане с тях на касовите места (Front Office).

   В първата група влизат следните параметри и флагове:

   • Код на ваучера – генерира се автоматично според глобалните настройки;
   • Вид на ваучера – задава се автоматично според фирмата-потребител;
   • Тип на ваучера – избира се при генериране на ваучери. Досега са разработени 4 типа ваучери: „Ваучер-подарък при нова клубна карта“, „Ваучер срещу бонус точки“, „Ваучер маркетингова кампания“ и „Ваучер-подарък“;
   • Статус на ваучера- при генериране на ваучери може да се избира с какъв статус ще се генерират (някои директно се генерират като „Активни“). Във всеки един момент се следи статус на ваучер, като статусите биват: „Генериран“, „Предаден (на клиент)“,„Активен“, „Блокиран“ и „Използван“;
   • Маркетингова кампания;
   • Pdf – име на .pdf файла – шаблон. При генериране на ваучери има възможност да се генерира .pdf файл за всеки от тях, посредством попълване на специфични данни за ваучера в .pdf- файла – шаблон. Изискването е координатите на данните, които се попълват от системата във всички шаблони да са еднакви (т.е. данните от ваучера да се попълват на едни и същи места в .pdf файла);
   • Дата на издаване (генериране).

   Данни, свързани с активиране и плащане с ваучери на касовите места

   • Период на валидност - при генериране на ваучери и в последствие с групова обработка може да се задава период на валидност на ваучера, който може да започва и с бъдеща дата спрямо датата на генериране;
   • Номинал – когато ваучерите са за сума, се избира номинала на ваучера;
   • Отстъпка – отстъпката на ваучера може да бъде свързана със сумата на бона или с определен артикул или група артикули;
   • Артикулни критерии – във ваучера има възможност да се задават критерии за артикули, които могат да бъдат платени с конкретния ваучер. В момента те са обвързани с маркетинговата кампания, която е чисто информативно поле;
   • Минимална сума за активиране– има възможност ваучерите да се активират на касовите места, ако сумата на бона е = или > от този параметър;
   • Дата на активиране, Обект, в който е активиран ваучера, Оператор активирал ваучера – параметри, свързани с активиране на ваучери на касовите места;
   • Минимална сума за плащане – при някои от типовете ваучери плащането с тях е възможно, само ако сумата на бона е = или > на този параметър;
   • Изразходвана сума – при плащане с ваучер се записва сумата от ваучера, с която е платена (тя може да е < от номинала на ваучера).

   Данни, свързани с клубни карти

   • ИН на карта, ИН на картодържател– данни за връзка с клубна карта;
   • Флаг дали при плащане с ваучер ще се натрупват бонуси;
   • Флаг дали ваучерът е свързан с клубна карта.

   Хронология на транзакциите

   • Статус на транзакцията – „Записана“, „Чакаща“, „Анулирана“;
   • Дата и час на транзакция;
   • ИН на ваучер;
   • Каса, Нулиране, Бон, Сериен номер на каса, Сума на бон – данни за касовия бона, при транзакции от тип „Активиране“ и „Използване на ваучер“;
   • Обект, в който е извършена транзакцията;
   • Оператор, извършил транзакцията;
   • Тип на транзакцията – типовете транзакции, зависят от видовете действия с ваучери. Примерни: “Генериране (на ваучери)“, „Активиране“, „Блокиране“, „Промяна на периода на валидност“, „Използване на ваучер“, „Групово блокиране на ваучери“ и др.;

   Контролни механизми

   • Системата работи без ограничение на функционалността дори без връзка с ваучер сървъра, благодарение на предвидения offline режим с мултиплициране на данните на касовото място;
   • Системата позволява разпечатване на до три ваучера в касов бон;
   • Системата контролира и позвлява издаване на до пет ваучера за дадена търговска промоция за картодържатели за всеки отделен картодържател с цел да не се допусне излизане от стандартите на едно домакинство;
   • При използване на клиентска карта за издаване на ваучера, той може да бъде използван само след представяне на същата клиентска карта.

   Промоция с издаване на ваучери

    Системата за менажиране на ваучери може да бъде тясно обвързана със системата за управление на промоции - бенефитът за клиента в резултат на покупка на промоционални артикули, е издаване на ваучер.

   Вариативност

    Промоциите могат да обхващат по няколко групи артикули, съчетани с всички останали параметри за издаване нa ваучери.   Артикули

    Филтрова система улеснява груповото избиране на артикулите, при чието купуване ще бъдат издавани ваучери.


   Изглед на бона

   Подарък ваучер - домашни потреби - при закупуване, на кой да е артикул от промоцията, клиентът получава талон за отстъпка на стойност 5лв., при следваща покупка.


   Ваучери за сума на бона

   Издаването на ваучери може да се комбинира и с използване на клиентска карта за лоялност. При закупуване на артикули на стойност над 50 лв., клиентът получава подарък ваучер на стойност 5 лв., при следваща покупка на стойност над 50лв.