Търговски Софтуер POS Master

Покажи списък с филтри

POS Master - търговски софтуер

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

 POS Master e търговски софтуер за управление на търговски обекти. Многообразието от модули и функции осигурява гъвкавостта на системата да се адаптира в най-висока степен с организацията на клиента.
С помощта на POS Master-търговски софтуер се извършват всички процеси, свързани с реализирането на стоките до крайния потребител, като се осигурява ефективен контрол над персонала, наличностите и паричните средства. Системата разполага с касов модул, който включва всички необходими функции за осъществяване на продажби, както и управлението на периферна техника- фискални принтери, касови апарати, везни, скенери, банкови терминали и други, които спомагат в обслужването на клиентите. Останалите функции на нашия търговски софтуер се обслужват от складовият модул, който се грижи за коректното отчитане на складовите наличности, паричните потоци и генерира справки, необходими за целите на ръководството. В помощ на мърчандайзерите в търговските обекти е разработено специализирано мобилно приложение за ръчни терминали, което улеснява процесите по заприхождаване на стока и извършване на ревизии в обектите.

POS Master- търговски софтуер позволява централизирано управление на търговски вериги, чрез модул " Централен офис", както и пълна интеграция със системите:


Продуктови предимства 

  • POS Master е търговски софтуер, който предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
  • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
  • С POS Master-търговски софтуер можете да работите в локален режим, без това да намали функционалността. На разположение са широк набор от оперативни и управленски справки, които подпомагат работата на супервайзорите, както и автоматични процедури за анализ на данни и генериране на справки при работа с " Централен офис";
  • Нашият търговски софутер приема плащания с ваучери, банкови карти, в брой, смесени плащания, както и плащания с грабо ваучери. Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
  • POS Master- търговски софтуер предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария и Лотария България за проверка на билети в реално време, както и възможности за задаване и комбиниране на различни видове промоции и отстъпки;
  • В POS Master-търговски софутер данните се архивират автоматично и се прави самодиагностика при всяко стартиране на системата;
  • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.POS - касов модул

Системата приема различни средства за разплащане - в брой, с банкова карта, с чек, с грабо ваучери, с точки за лоялност. Разработена е интеграция с банкови терминали, чрез която се елиминира възможността от допускане на грешки при въвеждане на стойност за плащане върху терминала от касиера.

Екран за въвеждане на фирмени данни за издаване на фактураБекофис модул "Склад и управление" - Стоки
Поддържане на подробна информация за всяка една стока. Възможност за залагане на минимален остатък, максимален остатък и количество за заявка с цел автоматизиране на заявяването на стоката. Възможност за въвеждане на повече от един баркод на стока с цел коректна продажба при преоценяване на артикула.

  

        Визуализация на всички артикули с параметри по предлагането им