Софтуер за бизнес анализи и справки

Покажи списък с филтри

Business Gate - бизнес анализи и справки за централизирано управление

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Системата за справки и анализи позволява да се обхванат и анализират основните ключови показатели за всяка търговска верига в един, специализиран за целта софтуер. При множество търговски обекти в търговската верига е от изключителна важност данните за наличности, доставки, продажби да бъдат налични в една централизирана система, за да може да се извърши качествен анализ на данните и да се вземат правилните управленски и търговски решения.

Предимства

 • Абсолютно всички справки, необходими за управление на верига търговски обекти, събрани на едно място;
 • Директно сравнение на резултатите на всички обекти;
 • Автоматизиран контрол и подготовка на данните;
 • Графична и таблична форма на резултатите и експорти в MS Excel и PDF формат;
 • Анализ на наличностите и залежалите стоки.

Текущ мониторинг

Пълнофункционална версия, използваща всички предимства на Android мобилни телефони и таблети.Графична интерпретация на данните

Пълнофункционална версия, използваща всички предимства на Android мобилни телефони и таблети.Таблична интерпретация на данни


Пълнофункционална версия, използваща всички предимства на Android мобилни телефони и таблети.


 • Настройваем интерфейс – потребителят си добавя справки в специален таб;
 • Подреждане на справките, според желание на потребителя;
 • Проверка за консистентност на данните: предупреждение при непреминали трансфери, наличие на непълни данни;
 • Машина на времето: позволява връщане на дата в миналото и извеждане на данни към датата; Експорт в MS Excel;
 • Експорт в Adobe Acrobat PDF;
 • Изпращане на справки по email;
 • Запис на филтри и справки в публична и лична листа.

Справки:

 • Текущи наличности по доставна и продажна стойност;
 • Наличности към дата;
 • Залежали артикули (с оптимизиране на наличност в обекти чрез прехвърляне на артикули без продажби в един обект към обекти, в които тези артикули имат продажби);
 • Най-продавани и най-малко продавани артикули, по количества или по продажна стойност;
 • Анализ на извършени доставки през период;
 • Равномерност на доставки;
 • Марж по доставки;
 • Обороти по доставчици;
 • Анализ на продажби – количествено, по доставни и продажни цени;
 • Анализ на маржове / надценки, брутна печалба на продажбите;
 • Артикули с намалял марж (Top 50 с намалял марж);
 • Анализ на продажбите по дни;
 • Пропуснати продажби за период – артикули с най-голямо намаление на средно дневни продажни през седмицата в сравнение с предходна седмица;
 • Продажби по потребителска кошница – най-купувани артикули за избрана сума на бон;
 • Продажби по часове;
 • Корелативност – най-продавани артикули, свързани с избран артикул. 
Нашите партньори