Счетоводен софтуер MC Master

Покажи списък с филтри

McMaster - счетоводен софтуер

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

McMaster е счетоводна система, която интегрира в себе си най важните елементи, които са необходими на една успешна компания: бързина, гъвкавост и функционалност. Заложената в продукта възможност за управление на една до неограничен брой от фирми, го прави подходящо решение за малки, средни и големи компании.

Част от счетоводна система McMaster е модул AuroraCASH. AuroraCash е софтуер за управление на продажбите в търговския обект (с №195 в Списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) на НАП), в който се обработват фискални и нефискални продажби, съобразени с разпоредбите на Наредба Н-18, която регламентира фискалната политика в България.

Многофирменост, с възможност за трансфери между фирмите

Поддържането на неограничен брой обслужвани фирми е интегрирано още при създаването на продукта, затова създаване на фирма, клониране, трансфери на номенклатури и транзакции между фирми е като детска игра, чрез счетоводна система McMaster.Интернет банкиране

Осигурена е връзка по отношение на плащания към доставчици с доминиращите банки в българския финансов сектор. В допълнение е осигурен и импорт и автоматично осчетоводяване и на получени плащания.


Интрастат декларации

Автоматично формиране на декларации за изпращане и пристигане, на база на въвдени данъчни документи.
Интегриране с други системи

Съсздадени за връзки към повечето от функциониращите счетоводни, складови и търговски системи, разпространени в България, включително доминиращите ERP системи.

Възможности за изграждане на връзки по заявка.
Кредитна политика и следене на лимити

Aвтоматично изпращане на мейли на контрагенти – документи, справки, потвърждаване на салда. Начисляване на лихви при забава.
Гъвкави възможности за корекции и обвързване на документи с последващо автоматично.

Системата позволява корекции на документи или счетоводни операции в рамките на счетоводната година. Шаблониране на документите и последващи, автоматично генерирани документи. Примерно: Прием на стока, автоматично предлагане на локация в склада и генериране на документ за локализиране на конкретните складови адреси.
Водене на активи със възможност за различни сценарии на амортизации

Възможности за разработка на различни сценарии за начисляване на амортизации и проследяване отразяването им в ДАП – Сап, избор на най-добър сценарии за счетоводното отчитане на активите във фирмата.Отчитане на Малоценни и малотрайни активи и воденето им по обекти и МОЛ

Етикетиране на активи и ревизия посредством мобилен терминал. Следене на местонахождение и лица на зачисляване, периодите на подмяна или възстановяване при напускане.Водене на периодични и рамкови договори с възможности за автоматично фактуриране. 

Възможност за проследяване на активностите по договори. Автоматично издаване на фактури за периодични договори.Реализирани връзки с онлайн платформи 

Разработен интерфейс за връзка с онлайн магазини.

    • Експорт на данни за стоки, налични количества и цени.
    • Импорт на клиентски заявки в МcMaster и автоматичното им превръщане в документи за продажба.


Възможност за разработка и генериране на справки създадени от клиента.

Създаване на външни справки от клиента с възможности за залагане на формули, направления и обекти. Наработка на справки посредством модул задачи.Модул за бързи продажби

Заменя класически retail софтуер. Обвързан е със скенер и фискален принтер.

Продажба от склад или фирмен магазин чрез баркод четец и директно издаване на фискален бон.
Едновременно водене на склад и счетоводство.

Проследяемост на обвързването Заявка – Складова разписка – Фактура – Върната стока клиент – Кредитно известие. Бързи виаузални справки по видовете документи.
Интегриране с MS Excel

Повече от удобно вграждане на счетоводни функции в MS Excel. Позволява изграждане на форми в MS Excel, които съдържат формули, четящи директно от McMaster, без нужда от експорти.

И всичко това без нужда от помощ от консултанти...целта – пълна независимост при генериране на всякакъв вид таблични или графични отчети.Сметкоплан

 Възможност за създаване на индивидуален сметкоплан и допълване на сметки в произволен момент.Картон на стока

 Поддържане на детайлна информация за материални сметки: доставни цени, стандартна продажна цена, количества и други описатели.Шаблони на операции

 Възможност за формиране на стандартни документи — шаблони на счетоводни операции с възможности за автоматични изчисления и кореспонденции; Възможност за осчетоводяване на специфични счетоводни операции, ползвайки шаблоните . Пример: Нулева ставка на ДДС ; Нулева основа на ДДС; осчетоводяване на операции със специален режим на касова отчетност ; прихващания; сторно операции и много други.Фактуриране

 Издаване на фактури и други данъчни документи за продажби в лева и във валута с възможност за задаване на търговска отстъпка. Автоматично осчетоводяване на издадените документи иплащания по тях. Осчетоводяване на отчетна стойност.