Софтуер за Бензиностанции

Покажи списък с филтри

Nexus - управление на бензиностанции

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

NEXUS - софтуер за бензиностанции е комбинация от програмни и технически средства, предназначени за управление на верига бензиностанции, като далеч надхвърля функционалностите по управление на продажбите на горива. NEXUS - софтуер за бензиностанции предлага надеждна и бърза работа в реално време, точно отчитане и следене на движението на стоките и горивата в обекта, както и извеждане на текущи справки за доставки, продажби и наличности, сменни отчети. Системата дава възможност за извличане на разнообразни справки от въведените данни за всяка отделна продажба.

Продуктови предимствa

  • Чрез NEXUS - софтуер за бензиностанции, касиерът във всеки един момент може да види на коя колонка се извършва зареждане, какво е горивото и каква е заредената сума ( и съответното количество );
  • В системата може да се работи с повече от една клиентски сметки едновременно, с карти за отстъпка, а също така има и бърз бутон за плащане в брой;
  • С NEXUS - софтуер за бензиностанции можете да следите партидите на винетките по серийни номера, както и автоматично да се отпечатват бележки с данните на клиента;
  • Налична е и интеграция със системата на Национална лотария и Лотария България за продажба и проверка на билети в реално време, както и изплащане на печалби;
  • В NEXUS - софтуер за бензиностанции можете да издадете фактура, както в момента на продажбата, така и по-късно, по вече издадени един или няколко касови бона;
  • Можете да управлявате корпоративни и Fleet карти. Картите се издават и оторизират от централната картова система;
  • NEXUS - софтуер за бензиностанции има напълно интегрирана комуникация със SAP, възможност за интегриране с терминал на самообслужване и картови системи за лоялност;
  • Има налична възможност за излъчване на реклами върху клиентския дисплей, както и възможност за плащане на комунални сметки.Удобен потребителски интерфейс


Меню


Отворени сметки

Работа по сметка


Допълнителни функции
Екран "Зареждане"

След приключване на зареждането продажбата се фискализира, и се отпечатва касов бон съгласно законовите изисквания.

Автоматично сверяване на часовника на ФП при смяна на часовото време

При приминаване от зимно към лятно часово време часовникът на фискалния принтер автоматично се премества един час напред след края на дневното приключване на касата.Лоялност
Издаване на клиентска карта в централизирана WEB система.