Софтуер за управление на промоции

Покажи списък с филтри

Promo Manager - управление на промоции

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Promo Manager е WEB базирана система за управление на промоции. Тя позволява на маркетинговия отдел на търговската верига да дефинира различни привлекателни промоции за клиентите на търговската верига. Уникалният механизъм на системата позволява един артикул да участва в множество промоции в един и същи период, като в момента на продажбата системата изчислява най-благоприятната промоция за клиента. По този начин се гарантира потребителското удовлетворение, както и безкрайни възможности за творческо използване на промоциите от маркетинговите и търговските специалисти.

Системата за управление на промоции може да се комбинира със Системата за управление на ваучери, както и със Системата за управление на клиентска лоялност.

Продуктови предимства  

 • Възможност за активиране или спиране на промоция в реално време за избрани артикули и обект;
 • Повишаване на атрактивността на търговската верига чрез уникални промоционални предложения;
 • Привличане на нови и задържане на настоящи клиенти;
 • Повишаване на продажбите;
 • Насочване на потребителското търсене;
 • Повишена атрактивност на търговската верига за маркетингови кампании на доставчици.


Активни промоции

Системата поддържа списък с активните промоции по региони и типове, маркирани със символен акцент.

Параметри на промоцията

Гъвкавостта на системата се дължи на детайлното параметризиране на всяка една промоция:

 • Продуктов микс;
 • Период на активност;
 • Активност по дни от седмицата;
 • Часови зони;
 • Търговски обекти, обхванати от промоцията.

Резултати от промоцията

Системата оценява ефективността на всяка една от промоциите.


Задаването на промоции е свързано с дефиниране на следните параметри:

 • Основни данни - стандартни данни за промоцията - име, дата, начална дата, крайна дата, статус, код и текст за касов бон. Валидността на промоциите може да се определя с точност начален и краен час и активност по дни от седмицата;
 • Данни за промоция – артикули, прагове, отстъпки в проценти или сума;
 • Област с обекти – избор на един, няколко или всички обекти за валидност на промоцията;

Системата позволява да бъде настроена според индивидуалните изисквания на клиента. Това включва и комбиниране на различни промоции или разработване на нови такива.

Видове промоции

 • Прогресивна (за сума) – Дефинират се група артикули, които участват в промоцията. Дефинират се прагове, при достигането на които клиента получава дефинираната отстъпка;
 • Прогресивна (за бройка) – Дефинират се група артикули, които участват в промоцията. Дефинира се и отстъпка по прагове при достигане на определен брой от артикулите в промоцията;
 • Процент отстъпка за стока – Артикулите в промоцията получават дефинирания процент отстъпка;
 • Стикери – При достигане на зададената сума се маркира съответния стикер на определената цена;
 • Различни цени – Позволява комбинация от артикули, като за определен артикул се указва и % отстъпка. Такава промоция би била „Подарък чаша при покупка на 3 броя бири от определен вид“;
 • Групи стоки – Комбиниране на артикули в различни групи, при покупка на кой да е артикул от всяка група сработва условие за отстъпка на артикулите от една или повече групи;
 • Промоции за картодържатели – обвързване на промоция от горните видове с клиентска карта;
 • Брошура – Група артикули със задаване на промоционална цена за определен период.
Нашите партньори