Търговски Софтуер POS Master

Покажи списък с филтри

POS Master - софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

 
POS Master e софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Многообразието от модули и функции осигурява гъвкавостта на системата да се адаптира в най-висока степен с организацията на клиента.
С помощта на системата се извършват всички процеси, свързани с реализирането на стоките до крайния потребител, като се осигурява ефективен контрол над персонала, наличностите и паричните средства. Системата разполага с касов модул, който включва всички необходими функции за осъществяване на продажби, както и управлението на периферна техника- фискални принтери, касови апарати, везни, скенери, банкови терминали и други, които спомагат в обслужването на клиентите. Останалите функции на нашия търговски софтуер се обслужват от складовият модул, който се грижи за коректното отчитане на складовите наличности, паричните потоци и генерира справки, необходими за целите на ръководството. В помощ на мърчандайзерите в търговските обекти е разработено специализирано мобилно приложение за ръчни терминали, което улеснява процесите по заприхождаване на стока и извършване на ревизии в обектите.


Основни модули на търговска ситема POS Master:

СУПТО POS Galaxy (с №61 в Списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) на НАП) - регистрира продажби, управлява промоционални активности и подпомага следенето отчетността на персонала по отношение на паричните потоци.

СУПТО CASHManager (с №186 в Списък на софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) на НАП) - създава или импортира и потвърждава клиентски заявки, регистрира продажби и плащания по тях, управлява фискално устройство и подпомага следенето отчетността на персонала по отношение на паричните потоци.

BackOffice приложение SMManagerавтоматизира работата по обслужване и управление на доставки, преоценки и ревизии. Чрез него се извършва въвеждане и редактиране на номенклатури, преглед на стокови наличности, както и генериране на разнообразни справки.


POS Master - търговски софтуер позволява централизирано управление на търговски вериги, чрез модул " Централен офис", както и пълна интеграция със системите:


Продуктови предимства 

  • POS Master предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
  • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
  • Системата дава възможност да работите в локален режим, без това да намали функционалността. На разположение са широк набор от оперативни и управленски справки, които подпомагат работата на супервайзорите, както и автоматични процедури за анализ на данни и генериране на справки при работа с " Централен офис";
  • Приема плащания с ваучери, банкови карти, в брой, смесени плащания, както и плащания с грабо ваучери. Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
  • Автоматично архивиране на данните и извършване на самодиагностика при всяко стартиране на системата;
  • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.POS - касов модул

Системата приема различни средства за разплащане - в брой, с банкова карта, с чек, с грабо ваучери, с точки за лоялност. Разработена е интеграция с банкови терминали, чрез която се елиминира възможността от допускане на грешки при въвеждане на стойност за плащане върху терминала от касиера.

Екран за въвеждане на фирмени данни за издаване на фактураБекофис модул "Склад и управление" - Стоки
Поддържане на подробна информация за всяка една стока. Възможност за залагане на минимален остатък, максимален остатък и количество за заявка с цел автоматизиране на заявяването на стоката. Възможност за въвеждане на повече от един баркод на стока с цел коректна продажба при преоценяване на артикула.

  

        Визуализация на всички артикули с параметри по предлагането им