Управление на склад и мобилна търговия

Покажи списък с филтри

VAN Master - управление на склад и мобилна търговия

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук
VAN MASTER- СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

VAN Master e многофункционален програмен продукт предназначен за управление на търговски и складови процеси. Решение за мобилна търговия, съкращаващо неколкократно времето за реализация на готовия продукт до крайния клиент. Съчетанието от специализирани софтуерни приложения и хардуерни устройства на водещи световни компании в областта на все по-динамичната мобилна търговия, гарантират изключително висока надеждност, гъвкавост при оптимизирането на каналите за дистрибуция и спазване на всички нормативно определени изисквания за проследимост на крайния продукт.

VAN Master - управление на склад и мобилна търговия се състои от следните модули:

Управление на склад

- SM Manager: Back office система за управление на склад и търговски процеси.

Мобилна търговия

- SM Assist: мобилно приложение " Складов асистент" за заприхождаване на стока, зареждане на коли за разнос и ревизия на върната стока от разнос;

- VAN Assist: мобилно приложение за осъществяване на еXVAN продажби- процес по разнос на стока без предварителна заявка;

- VAN Assist Light: мобилно приложение, работещо по модела PreSale. С него могат да се вземат заявки от клиентите, да се приемат плащания по-стари задължения и да се въвеждат събития- посещение, семинари и др. по предварително заложена номенклатура;

- Sale Assist: мобилно приложение за осъществяване на продажби в склада.

Комуникацията между отделните модули се осъществява чрез интернет връзка от типа WiFi. За модулите VAN Assist и VAN Assist Light се поддържа GPRS връзка за предаване на данните, докато устройствата са на разнос.

Предимства на VAN Master - управление на склад и мобилна търговия

  • Интуитивен интерфейс и бързина при обслужване на клиентите;
  • Във VAN Master - управление на склад и мобилна търговия има функционалност "Плащания", която предоставя възможност за въвеждане на извършените плащания от клиенти и към доставчици. Налични са и справки за реализираните плащания, предстоящите и просрочените плащания, справка "Касова книга" и др.;
  • С нашето софтуерно решение за мобилна търговия можете да задавате прагове на количества, при достигането на които системата да предложи автоматично по-ниска цена, както и възможност за поддържане не ценови листи за клиенти и клиентски обекти- основни и промоционални;
  • Функционалност " Кредитна политика" активна в бекофис системата и в приложенията за мобилна търговия. Кредитната политика следи и управлява отложените плащания на клиентите на база предварително заложени кредитни лимити, които могат да се прецизират на ниво клиент/ клиентски обект;
  • Могат да се извършват и отчитат доставки, вътрешни движения на стоки, ревизии на складове, експедиция на стоки по бусове за разнос и осъществяване на продажби чрез ръчни терминали;
  • Във VAN Master- управление на склад и мобилна търговия има функционалност за проследяване на амбалаж. Поддържане на номенклатура на амбалажа, обвързване на вида амбалаж с една или няколко стоки. Справка " Баланс на амбалаж" с автоматично актуализиране при запис на документ. Възможност за дефиниране на клиенти в две групи- клиенти, които заплащат амбалаж и такива, при които се отдава на отговорно съхранение/ отложено плащане;
  • Налична е и функционалност за етикиране на стоки при тяхното приемане. Генерираният баркод носи информация за кода на стоката, номера на партидата и количеството;
  • Генериране и упраление на процеси на работа с PLU кодове.

Версия с терминали Android

Пълнофункционална версия, използваща всички предимствана Android мобилни телефони и таблети.


   

Ефективно управление на заявки


   


Доставки