Система за управление на ваучери

Покажи списък с филтри

Vouchers - генериране и управление на ваучери

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Системата за управление на ваучери автоматизира дейностите, свързани с ваучери в търговската фирмата. Поддържа връзка с клубните карти и Front Office частта на търговска система POS Master чрез сървър. Достъпът до системата се извършва посредством потребители с различни права за четене и запис. Всяко действие в системата за управление на ваучери се отразява с хронология (транзакции), които са видими за всеки ваучер.

Системата за управление на ваучери може да се комбинира със Системата за управление на клиентска лоялност, както и със Системата за управление на промоции.

Предимства

Очакван ефекти


Посочените ефекти зависят в голяма степен от организацията на търговската верига или обект и могат да се разглеждат като индикативни – в редица случаи е наблюдаван значително по-голям ефект. От основно значение е готовността за по-радикална промяна в организацията, даваща възможност за разгръщане потенцила на веригата или обекта. Сам по себе си не самия софтуер, а подпомогнатата от него промяна в практиките и организацията са в основата на добрите резултати.

Източници на подобрения резултат

 • Потребителската кошница на клиентите, ползващи ваучери, е по-голяма;
 • Следене на поведението на различни групи клиенти и настройка на ценовото поведение спрямо техните реакции при обвързване със система за лоялност;
 • Насочване на потребителското търсене на лоялните клиенти към определени групи артикули; Управляване и насочване на интересите на клиентите към залежали продукти, продукти с изтичащ срок на годност и към такива, за които сме постигнали отлични ценови условия;
 • Промоциите са не само ценови – със своето оформление те подтикват клиента да купи СЕГА предлагания микс с много трудно или невъзможно съпоставяне на цените с конкурентите;
 • При дългосрочно планиране на промоциите с ваучери се постигат по-добри цени от доставчиците;
 • Защита на клиентите от конкурентни посегателства.

Типове

Типове ваучери

 • Предварително подготвени ваучери - Ваучерите са предварително разпечатани и регистрирани в системата; получават се при определени условия на касовото място;
 • Ваучери при активиране на клубна карта - Ваучерите са предварително разпечатани и регистрирани в системата; получават се при активиране на карта за лоялност накасата;
 • Ваучери срещу точки - Ваучерите се издават на касата при трансформация на натрупани точки или суми от системи за лоялност в сума за използване посредством ваучер;
 • Ваучери за специални клиенти - На специално избрани клиенти се изпращат предварително дефинирани персонифицирани ваучери посредством e-mail, поща и др;
 • Подарък ваучер (прогресивна) - Промоцията дефинира прагове, на база на които клиента, при достигане на определена сума на бона, получава подарък ваучер с определена стойност;
 • Подарък ваучер (закупена стока) - Промоцията дефинира група стоки, със съответно количество, като при закупуване на определеното количество от съответните стоки, клиента получава подарък ваучер с определен номинал;
 • Подарък ваучер (кампания) - Промоцията дефинира 2 групи стоки. В първата група "Издаване на ваучер", стоките се дефинират със съответно количество, като при закупуването на съответното количество се издава ваучер. Във втората група "Използване на ваучер" се дефинират стоките, за които ваучерът е валиден. 

Промоция с издаване на ваучери

 Системата за менажиране на ваучери може да бъде тясно обвързана със системата за управление на промоции - бенефитът за клиента в резултат на покупка на промоционални артикули, е издаване на ваучер.

Вариативност

 Промоциите могат да обхващат по няколко групи артикули, съчетани с всички останали параметри за издаване нa ваучери.Артикули

 Филтрова система улеснява груповото избиране на артикулите, при чието купуване ще бъдат издавани ваучери.


Изглед на бона

Подарък ваучер - домашни потреби - при закупуване, на кой да е артикул от промоцията, клиентът получава талон за отстъпка на стойност 5лв., при следваща покупка.


Ваучери за сума на бона

Издаването на ваучери може да се комбинира и с използване на клиентска карта за лоялност. При закупуване на артикули на стойност над 50 лв., клиентът получава подарък ваучер на стойност 5 лв., при следваща покупка на стойност над 50лв.


Транзакции

Системата визуализира в Централен офис на веригата всички операции по издаване или използване на ваучери от обектите в реално време.