Aurora ERP система Хранително-вкусова промишленост

Покажи списък с филтри

Aurora ERP система - Хранително-вкусова промишленост

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Вие сте предприятие, преработващо млечни продукти, месни продукти, плодове или зеленчуци? Следователно оперирате в динамична среда с голяма конкуренция и силна държавна регулация.

За да сте успешни, Ви трябва предимство пред конкурентите и същевременно изрядна отчетност по отношение на институциите. Заради това, ние Ви предлагаме перфектното решение.

ERP Aurora е цялостна система, която обхваща бизнес процесите в предприятието и дава възможност те да бъдат правилно планирани, автоматизирани и оптимизирани. Системата е модулна и може да бъде внедрена поетапно, да бъдат обхванати част или всички бизнес процеси, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се под формата на софтуерни лицензи, които закупувате еднократно и под формата на месечна такса (SaaS – софтуер като услуга).

Един от най-бързо развиващите се и същевременно подлаган на най-силни регулации е секторът на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията, работещи в тази сфера са изправени през предизвикателствата да отговарят на редица изисквания, гарантиращи безопасността и качеството на произвежданата продукция. С нашата система не само ще можете да покриете всички нормативни изисквания, но и да оптимизирате Вашата дейност и да подобрите постиганите резултати.

Всяко производствено предприятие има своите специфични бизнес процеси. С ERP Aurora сме организирали производствата на различни видове продукти, някои от които са: