Система ERP Aurora за управление на бизнеса

Покажи списък с филтри

Aurora - ERP система

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук


Кога е време да преминете към ERP система?

 • Използвате няколко различни програми, за да проследите процесите във Вашата компания;
 • Обемът от данни се е увеличил дотолкова, че все повече се затруднявате, за да откриете конкретна информация;
 • Развитието на Вашия бизнес изпреварва това на софтуера, който използвате и се нуждаете от функции, които използваните програми не могат да Ви предоставят;
 • При нужда от по-добра организация на ключови бизнес процеси, например складово стопанство, производство или търговска дейност;
 • Проявила се е необходимост от организиране и/или автоматизиране на специфични процеси за Вашия бизнес;
 • Липсва систематизирана информация, с която да можете да видите дейността си в детайли.

Какво е ERP Aurora?

ERP Aurora е цялостна система, която обхваща бизнес процесите в предприятието и дава възможност те да бъдат правилно планирани, автоматизирани и оптимизирани. Системата е модулна и може да бъде внедрена поетапно, да бъдат обхванати част или всички бизнес процеси, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се под формата на софтуерни лицензи, които закупувате еднократно и под формата на месечна такса (SaaS – софтуер като услуга).

Ние знаем, че всяка една компания е уникална и има собствен стил на работа и поради тази причина ERP Aurora e отворена за индивидуални разработки. Получавате система, която отговаря изцяло на нуждите на Вашия бизнес и подпомага неговото оптимизиране и управление по най-добрия начин.

Защо да ни изберете за Ваш партньор?

 • ERP Aurora e система, разработена за българския пазар, расте и се развива с него;
 • Работили сме по над 30 проекта с водещи предприятия можем да се похвалим, че всеки един от тях е завършил успешно;
 • Автоматизираме основни и специфични процеси в хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, електрооборудването, шивашкото производство, складово стопанство, складове с локации, дистрибуция и търговия;
 • Помогнали сме на всеки наш клиент да подобри дейността си като сме му предали нашия опит;
 • Нашите екипи остават до Вас и след реализиране на проекта, за да съдействат при възникнали въпроси или при необходимост от надграждане на системата;
 • Разработчиците ни са позиционирани на територията на страната, познават добре българското законодателство и реагират навременно на всяка възникнала законова промяна или Ваше искане за разработка.


Как се променя бизнеса след внедряване на ERP Aurora?

 • Цялостна картина за бизнеса в реално време и възможност за по-задълбочени анализи;
 • Понижено време и разходи, свързани с въвеждане на информация от една система в друга;
 • Оптимизирани материални запаси и складови наличности и намаляване на бракуваните стоки;
 • Намаляване на грешките, свързани със заявки и доставки;
 • Съкратени общи разходи;
 • Подобрена събираемостта на вземанията;
 • Намалени ръчни операции и по-пълноценно използване на служителите;
 • Повишена производителност – персоналът извършва повече дейности, с по-малко ресурси.