Софтуер за Бензиностанции

Покажи списък с филтри

Nexus 6KL – профил Ведомствени бензиностанции

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук

Описание

Ние разбираме нуждите на вътрешноведомствената отчетност при управление на автопарка и затова създадохме специален профил на NEXUS за Ведомствени бензиностанции. Той използва пълния набор от функционалности на стандартната версия на ЕСФП NEXUS 6KL плюс специфични функции и справки, необходими във ведомствените бензиностанции. Разрешаването на зареждане само след прочитане на валидна карта на автомобил и шофьор води до минимизирането на възможностите за злоупотреби и пропуски в отчетността. Детайлните справки улесняват счетоводното отчитане на фирмените разходи за гориво.


Продуктови предимства

 • Идентификация на зарежданията чрез безконтактна RFID карта;  
 • Идентификация с карта на автомобил плюс карта на шофьор;  
 • Въвеждане на километраж/моточасове;  
 • Всяка карта разрешава зареждане само с един вид гориво;  
 • Възможност да се въведе и следи лимит на заредено количество за карта в рамките на месеца. В края на всеки месец автоматична процедура нулира използвания лимит по картата, и възстановява пълната стойност на разрешения лимит за новия месец; 
 • Възможност за работа без присъствието на оператор. На клиентския дисплей се показва последователност от съобщения, които помагат на шофьора в процеса на идентификация и зареждане; 
 • Автоматично отпечатване на фискален бон, който съдържа данни за картата и номер на автомобил;  
 • Възможност за превключване между дневен режим на работа с оператор, и нощен режим на работа без оператор; 
 • Обслужват се зареждания както на ведомствени автомобили (вътрешна употреба), така и на външни автомобили по договор или в брой – според настройките; 
 • Пълна детайлизирана справка по автомобили, шофьори, дати, направени зареждания с количества и вид гориво. Справката се генерира за произволно избран период и може да се експортира във формат Excel;  
 • Не е необходима интернет връзка (с изключение на автоматичната връзка с НАП).

Алгоритъм на работа

 • Системата е в режим очакване да прочете RFID карта;  
 • Прочита се карта на автомобил. На дисплея се изписват данни за номер на автомобил; 
 • Ако в бензиностанцията има повече от една колонка с разрешения вид гориво, шофьорът трябва да избере на коя колонка ще извърши зареждането;
 • Въвежда се километраж/моточас; 
 • Прочита се карта на шофьор (ако такава се изисква според настройките). На дисплея се изписва име на шофьора;
 • Зареждането може да започне;
 • След приключване на зареждането автоматично се отпечатва фискален бон; 
 • Системата преминава в режим очакване да прочете RFID карта. 

Удобен потребителски интерфейс