Софтуер за управление на заплати и кадри Horizon

Покажи списък с филтри

Horizon - управление на заплати и кадри

Работете в съответствие с правилата на GDPR - Общия регламент за защита на личните данни, чрез продуктите на СИС Технология АД. Научете повече тук


Софтуер вдъхновен от бизнеса, създаден за бизнеса, развиващ се с бизнеса

        30 години

 • Подпомагаме работата на нашите клиенти;
 • Навременно отразяваме постоянно променящите се законови изисквания;
 • Надграждаме софтуера според нуждите на всеки клиент;
 • Нашите консултанти са неотлъчно до нашите клиенти.

Ние обединихме всички необходими инструменти в един софтуер, който не само пести на Вашия HR отдел време и труд, но и позволява да се обърне индивидуално внимание на всеки служител, като се използват неговите силни страни и се отчитат личните му постижения, така че служителят да може да бъде постоянно мотивиран. Вие сами избирате модулите и конфигурацията на софтуера, от които се нуждаете.

Horizon - Софтуер за заплати, кадри и графици

Horizon- софтуер за управление на заплати и кадри е интегрирана система, която служи за автоматизация на дейностите по изчисляване на трудови възнаграждения, изготвяне и обработка на сменни графици, както и поддържане на личните досиета на служителите в компанията. Системата е многофирмена и работи с единна база данни в реално време, което дава свобода на потребителите да използват повече от функционалностите на нашия софтуер за заплати Horizon, без това да нарушава целостта на информацията.

Horizon- софтуер за заплати и кадри се състои от три модула, които могат да работят самостоятелно или интегрирано:

 • Заплати и възнаграждения;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Графици.


ЗАПЛАТИ
-
б
ързо, лесно и коректно изчислени и изплатени работни заплати - не просто желание, а факт.


Водени от нашия 30 годишен опит, успяхме да автоматизираме редица рутинни дейности, които утежняват работата на ТРЗ отдела ежедневно. Horizon е софтуер от ново поколение, събрал в себе си всичко необходимо за бързо и надеждно изчисляване на възнагражденията на Вашите служители. Базисните справки на програмата покриват изискванията на всеки ТРЗ служител, а при необходимост от допълнителна систематизирана информация, Ви предоставяме възможност и за индивидуални справки. Понеже разбираме, че всяка информация трябва да бъде представена в подходящ формат, цялата справочна информация можете да генерирате в текстови, excel и PDF формат. Horizon дава възможност за гъвкави индивидуални настройки на начисления, удръжки и справки според специфичните изисквания и методология, използвана във Вашата организация.


КАДРИ
 - от молбата за работа, до заповедта за освобождаване, ние Ви предлагаме детайлна информация за всеки служител. 

С Horizon Вие пестите време и труд, въвеждайки данните по договор или допълнителни споразумения на Вашите служители еднократно и впоследствие всички останали модули работят с тях.

 • Horizon систематизира информацията, получена от дейностите по назначаване на нови и преназначаване на настоящи служители, както и промяната в квалификацията им.
 • Поддържа база данни за всички кандидати за свободна позиция в организацията. Вие имате досието на всеки желан от Вас кандидат, с възможност за водене на бележки от интервюта, тестове, въпросници и пр.
 • Можете да проследите хронологията на промените на трудови, граждански договори и ДУК, с възможност за генериране на неограничен брой допълнителни споразумения за един договор.
 • Разполагате с цялата необходима информация, събрана в един модул, което ще спомогне и коректното отразяване на отсъствия и отпуски.
 • Ще имате персонално електронно досие на всеки Ваш служител с информация за всички негови данни, при това с опция за прикачване на копие от удостоверителни документи.

ГРАФИЦИ - по-добро планиране и отчитане на работното време на персонала с по-малко усилия.
               Вие можете бързо и лесно да създадете работни графици за своите служители или за конкретни отдели в предприятието. Спестявате време и усилия, като същевременно подобрявате планирането и отчитането на работно време на персонала. В допълнение получавате:

 • Удобна за работа визуализация на работния график;
 • Възможност за сумарно отчитане на работното време от 1 до 4 месеца;
 • Максимално опростен процес по задаване на отсъствия;
 • Автоматично изготвяне на график по зададен критерий и възможност за корекции;
 • Автоматично отразяване на отсъствия и болнични в графика;
 • Контрал на отработените дни и часове, контрол на дневния и нощния труд, контрол на извънреден труд и труд в официални празници;
 • Връзка със система за контрол на достъпа.

Продуктови предимства

 • Horizon- софтуер за заплати и кадри отговаря на всички нормативни изисквания на българското законодателство за изчисляване на трудовите възнаграждения, както и поддържа всички видове договори, съгласно Кодекса на труда;
 • В нашия софтуер за заплати и кадри е налична възможността за нанасяне на корекции в отминал период с автоматично преизчисляване на засегнатите параметри;
 • Голямото разнообразие от справки, които са налични в Horizon- софтуер за заплати и кадри, съчетано с възможността за селектиране и филтриране по критерии, зададени от потребителя са направени с цел получаване на най-точната информация, изчистена от излишни данни;
 • Налична е и възможност за автоматизирани връзки с най-популярните счетоводни и ERP системи;
 • Версиите на програмния продукт се обновяват автоматично на всички работни места в организацията;
 • В нашия софтуер за заплати и кадри потребителите имат възможност да определят правата на достъп до различните функции на системата, както и да обработват няколко бази от данни;
 • В Horizon можете да генерирате всички нормативно изискуеми справки и декларации, както и да издавате всички необходими документи в различни формати- .pdf, .xls и др.;
 • С предлагания от нас софтуер за заплати и кадри можете да съставите годишен и тримесечен отчет за Националния статистически институт, както и да получите директен автоматичен изход във файловете и на магнитен носител информацията, необходима на НОИ и НАП.


Какво още Ви предлагаме?


ПРОЕКТИ

Horizon дава възможност за отчитане на работата по проекти. В системата може да създавате нови проекти и да разпределяте вложеното време по тях. Часовете в болничен и отпуск на всеки един служител, работещ по даден проект, както и начислените му обезщетения, се отразяват в проектите, по които работи. Справки за действително вложеното време по проекти, по служители и дейлна информация за начисленията по тях.